Vuxna Floss Pick

Vuxna Floss Pick rengör främst mellan de två tänderna. Oavsett hur bra tandborsten är, kan denna del inte rengöras. Med tiden kommer mer och mer mat att finnas kvar, vilket gradvis kommer att orsaka tandförfall och bli större. Det blev ett hålrum.

Vuxna tandtrådsplock förstorar inte klyftan mellan tänderna. De normala två tänderna är oberoende av varandra. Även om de två tänderna bara är beroende av varandra, eftersom varje tand har en fysiologisk grad av rörelse, kan vuxna tandtrådar passera smidigt!