Elektrisk tandborste

En elektrisk tandborste är en tandborste som gör snabba automatiska borströrelser, antingen fram och tillbaka oscillation eller rotation-oscillation (där borsthuvudet växlar medurs och moturs rotation), för att rengöra tänderna. Rörelser med ljudhastigheter eller lägre görs av en motor. När det gäller ultraljud tandborstar produceras ultraljud rörelser av en piezoelektrisk kristall. En modern elektrisk tandborste drivs vanligtvis av ett uppladdningsbart batteri som laddas genom induktiv laddning när borsten sitter i laddningsbasen mellan olika användningsområden.

Elektriska tandborstar kan klassificeras efter frekvensen (hastigheten) för deras rörelser som kraft-, ultraljud- eller ultraljudstandborstar, beroende på om de gör rörelser som är under, inom eller över hörbart område (20–20 000 Hz eller 2400– 2400 000) rörelser per minut).
<1>